Počátky našeho sportovního oddílu v Třeboradicích sahají do roku 1935, jak o tom svědčí zápis z nalezené stránky účetní knihy. Předsedou se tehdy stal pan Jaroslav Procházka a pokladníkem pan Jaroslav Hulínský.
A protože zde nebyly žádné prostory pro hru, uvolnil místní farář Vendelín Englér místo na zahradě fary, kde se vybudovalo hřiště. Zde se konaly také veškeré zápasy až do roku 1940, kdy se hřiště přestěhovalo na nynější místo ( podél silnice do Hovorčovic ). Za kabinu sloužila dřevěná bouda zakoupená v Avii. Mužstvo bylo přihlášeno do III.třídy a vydrželo pohromadě téměř do konce války, kdy velká část hráčů odešla na vojnu a někteří do pohraničí. To bylo také příčinou úpadku fotbalu v Třeboradicích.
V roce 1947 se začíná budovat nové mužstvo hrající mistrovskou soutěž okresního přeboru. Největší zásluhu na obnově měli páni L. Friš, K. Müller, Steký, Krpejše, Širc a další. V roce 1966 Stavební úřad při MNV Čakovice povoluje stavbu šaten a umýváren na hřišti, která trvala 3roky .
O dva roky později připadla naše tělovýchovná jednota pod MV ČSTV Praha.

?
?